RESMİ WEB SİTESİ

KİTAPLAR

KADİM İZ, 2014
Herşeyin bir amacı olduğu gibi bu kitabın da bir amacı var; zamandan, mekandan, aidiyetlerimizden kopamayacağımızı kabullenerek en azından "gerçekliklerimizi" kendimizden başlayarak sorgulayabileceğimizi "İnsana" anlatabilmek esas isteğim.
Ortak insanlık onurunu hak ettiği yere getirme sorumluluğunu ağır da olsa hep birlikte üzerimizde taşıdığımızı sizlerle paylaşmak çabası tüm yazılanlar. Her ne kadar "bir" ve "yalnız" görülüyor olsak veya bırakılsak ta. Ve bu "yalnızlıkta" olmuş, olan ve olacaklara en başta ise kendime bir sözüm var.
SÖZ VE YASA, 2014

BİTMEYECEK
Basın üstüme hiç kaldırmadan ayaklarınızı
Ezin geçin her ne varsa insanlıktan ve onurdan yana
Söndürün her nerde olursa olsun tüm körpe ışıkları
Daha da hırçınlaşın sessizlik her seferinde daha da gür estikçe
Her şeyi katın önünüze dünden yarından kopanları parçalayarak
Ancak gövdemdir duvar aramıza, olsun o da alınsın apansız tüm kalıntısıyla
Sesim bir kez olacak bu yeryüzünde
Yüzüm bir kez bakacak sözle çizilen o çöllere
Ve Annem bir kez ölecek, gölgeyi yeşerten dipdiri asaletiyle
HADD, 2014
2001 Yılında Türkiye Cumhuriyetinin içine düştüğü ekonomik krizi tetikleyen ana unsur, nakit olarak 6 (altı) Milyar USD miktarında bir finansmanın yurt dışına çıkması olmuştu.
Kitaba konu olan yer altı kaynaklarımızdan doğan kümülatif zararın 2001 krizine neden olan rakamın üzerinde olduğu finansal hesaplamalarla net bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bundan daha önemli olarak bu kitabın yazılmasının esas sebebi; şehirlerimizden uzakta vuku bulan bu kaybın gerçekleşmesi esnasında telafisi mümkün olmayan, yitip giden değerlerlerimizin en başında gelen, çalışma koşullarına en ufak miktarda önem vermemekten kaynaklı onlarca insanımızın daha fazla "kar" uğruna kurban edilmiş olmasıdır. Amacımız, yeraltı çalışanlarının beden gücüyle hayatlarını kazanan insanlar olduğunu da göz önünde bulundurarak, pek çok uzuv kayıplarıyla beraber bir daha çalışamaz hale getirilmelerinin çaresiz haykırışlarını gücümüzün yettiği kadarıyla zamana ve vicdanlara kazımaktır.
SATINALMA LİNKLERİ
www.idefix.com
www.d&r.com.tr
SATINALMA LİNKLERİ
SATINALMA LİNKLERİ